++ 385 52 576 971  UNSERE ONLINE-SCHULUNG

Family park

family park logo

Turisti regije Medulin imaju u ponudi odmah dva zabavna parka odnosno jedan koji je podijeljen na dva područja – obiteljski park i zabavni park.

Obadva se nalaze neposredno jedan pored drugog, direktno na poznatoj pješčanoj plaži Bijeca, ispred glavnog ulaza u kamp Medulin na tamošnjem poluotoku. B

udući da su parkovi jedan pored drugog, moguće je ugodno kretati se od jednog do drugog, ako primjerice djeca različite dobi imaju različite želje.


GALERIJA


VIDEO